...
Like us on Facebook

Đăng ký trực tuyến
Vui lòng chọn gói dịch vụ:
 
Trọn gói thai sản (Khuyến nghị cho tuổi thai dưới 18 tuần)
Trọn gói sinh (Khuyến nghị cho tuổi thai trên 18 tuần)

** Giá ưu đãi chỉ áp dụng cho thanh toán trực tuyến

Vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây để bắt đầu thanh toán trực tuyến
Start
Thông tin người thanh toán
Giới tính
 *
Họ và tên:
 *
Địa chỉ liên hệ:
 *
Điện thoại liên hệ:
 *
E-mail:
 *
Ghi chú (nếu có):
Start
Thông tin người hưởng quyền lợi
Họ và tên:
 *
Số CMTND hoặc Hộ chiếu:
 *
Ngày cấp:
 *
Nơi cấp:
 *
Điện thoại liên hệ:
 *
Ngày sinh:
 *
Ngày dự sinh:
 *
Số hồ sơ (nếu có):

Mã xác nhận
Nhập mã xác nhận
*
Pris: DKK 69.874.000,00