...
Like us on Facebook

Liên hệ


Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại:
L’Hôpital Français de Hanoi
Điện thoại: 84-4-3577 1100
Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 và Thứ 7: 8h30 - 12h
H Clinic Trung Hòa
Điện thoại: 84-4-62512835
Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 và Thứ 7: 8h30 - 12h
hoặc xin vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn:

Họ tên:
 *
Địa chỉ email:
 *
Số điện thoại:
 *
Nội dung liên hệ:


02 - Pregnancy Guide